The box approach در آزمایش نرم افزار ها چیست ؟

یکی از راه های اطلاع از کیفیت نرم افزار تولید شده ، آزمایش آن است . در آزمایش هر نرم افزار به توجه به Test Case های طراحی شده ، می توان بازدهی فنی آن را کنترل کرد .

یکی از روشهای تست نرم افزار ، استفاده از روش White-Box و Black-Box است . این دو دیدگاه برای تشریح نقطه نظر هایی که مهندس طراح آزمایش به کار می برد ، استفاده می شود .

White Box

این روش که Clear-Box ، Glass-Box ، Transparent-Box Structural نیز شناخته می شود ، یک متد آزمایش نرم افزار است که در مقابل کارکرد آن ، ساختار یا کارکرد درونی برنامه را تست می کند . این روش زمانی استفاده می شود که آزمایش کننده به ساهتار درونی داده ها و الگوریتم ها و کدهای آنها دسترسی دارد .

انواع White-Box Testing:

  • API Testing - برای آزمایش API های عمومی و خصوصی
  • Code Coverage - یافتن کد هایی که تست نشده اند
  • Fault Injection - بهبود پوشش یک تست با نمایش خطا ها + مدیریت خطا ها
  • Mutation Testing - آزمایش کد های در حال توسعه و ویرایش
  • Static Testing - چک کردن سلامتی کد ها ، الگوریتم ها و ....

Black-Box

این روش کارکرد (functionality) یک برنامه را آزمایش می کند . در این مورد ، Test Case ها بر مبنای ویژگی ها و نیازمندی های سیستم بنا می شوند .

انواع تکنیک های طراحی Black-Box Testing :

  • Decision Table
  • All-pairs Testing
  • State Transition Table
  • Equivalence partitioning
  • Boundary value analysis

پیام بگذارید