هنگامی که تمایل به نمایش همزمان چند فرم در یک پنجره را داشته باشید می توانید از این روش به خواسته خود برسید برای این کار این فیلم آموزشی را مشاهده نمایید که توسط یکی از Program manager های microsoft تهیه شده
ادامه مطلب