در هنگام کار با WorkFlow ها ممکن است به مواردی بر بخورید که حاکی از کند شدن انجام آنها می باشد… زمانبر بودن اجرای انها ،مشاهده پیغام های خطا مبنی بر داخل صف شدن workflow و مانند آنها . از مواردی که
ادامه مطلب

SharePoint 2010 مجموعه ای از Workflow ها را از طریق وبسایت یا SharePoint Designer در اختیار کاربران خود قرار می دهد که ممکن است تعداد محدودی از خواسته های آنها را برآورده سازد. برای این منظور کاربران می توانند به کمک برنامه
ادامه مطلب