شیرپوینت قابلیت استفاده از دستورات LINQ را برای دسترسی به لیست های خود می دهد . این قابلیت جایگزین خوبی برای استفاده سنتی از CAML queries می باشد. Collaborative  Application Markup Language CAML برای تعریف کوئری ها درون لیست داده ها استفاده می شود و بر مبنای XML می باشد . منبع

برای این منظور می توان از دستور زیر استفاده کرد تا Sharepoint Foundation برای شما کلاسی بسازد تا بتوانید به تمام اعضای لیست داده های Sharepoint دسترسی داشته باشید .

لازم است بدانید که برای ساخت این کلاس از LINQ Provider Code Generator خود شیرپوینت به نام SPMETAL.EXE که در پوشه bin در زیر مجموعه 14 قرار دارد استفاده می شود .

spmetal.exe /web:http://DOMAIN/code:c:\EntityModuleSharePoint.cs /user:DOMAIN\USERNAME/password:********** /namespace:EntityModuleSharePoint

توجه داشته باشید که پسوند فایلی که نوشته اید مشخص می کند که دستورات بر مبنای چه زبانی ساخته شوند (قسمت قرمز رنگ) مثلا با تغیر پسوند به VB فایل ایجاد شده با دستورات vb قابل استفاده است .

برای مشاهده یک مثال از این مورد ،به اینجا یا اینجا مراجعه نمایید

 

پیام بگذارید