یک تجربه در مورد تنظیمات FBA در SharePoint Server 2010

در مقاله ای نحوه تنظیم FBA را دنبال می کردم (به این آدرس) و بعد از گذشت 3 مرحله از آن که مربوط به تنظیمات IIS در Central Administration می شد ، متوجه شدم که دیگر CA کار نمی کند و فقط صفحه آن لود می شود.

تمامی تنظیمات را Rollback کردم و iisreset را اجرا کردم به امید حل مشکل ، ولی همچنان صفحه CA بارگذاری می شود ولی لینکهای آن (مثل Manage web applications) کار نمی کرد

به نحوی که پس از کلیک روی این لینک ها ، پس از گذشت حدود 15-20 ثانیه (که مربوط به SQLServer Connection timeout می شد) پیغام

خطایی نمایش داده می شود به این شکل :

 

این بحث را در فروم های microsoft و stackexchange.com بیان کردم که نهایتا توانستم پس از یک هفته تلاش مشکل را حل کنم enlightened (و زیر منت اجنبی نروم )

راه حل برای مشکلی که در اینجا پیش آمده این است :

پوشه حاوی فایل web.config مربوط به Central Administration را باز کنید (از IIS مانند زیر)

سپس فایل web.config را در یک editor مانند VS2010 یا notepad باز کنید و در زیر مجموعه System.Web نود زیر را پیدا کنید (نود rolemanager با خصیصه enabled)

 

و مقدار خصیصه enabled را برابر false قرار دهید . فایل را save کنید و صفحه را باز آوری کنید

 

در فروم های ذکر شده ، راه حل های بسیاری بیان شد که پیشنهاد می کنم در صورت برخورد با این مشکل آنها را نیز مد نظر داشته باشید

 

پیام بگذارید