چگونه حداکثر حجم فایل قابل دانلود را تغییر دهیم؟

هنگامی که فایلهای حجیمی را بخواهید از کتابخانه های شیرپوینت دانلود کنید ، بسته به میزان اینکه حداکثر حجم فایل قابل دانلود چقدر می باشد ، به شما اجازه دانلود داده می شود . برای تغییر این مقدار از SharePoint Power Shell کمک می گیریم.

برای این منظور در Power Shell کد های زیر را وارد کنید و پس از وارد کردن هر خط دکمه Enter را بزنید .

$ssa = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication
$ssa.SetProperty(“MaxDownloadSize”,<new size in MB>)
$ssa.Update()

 

اگر بخواهید مقدار فعلی را ببینید پس از خط اول ، این کد را وارد کنید :
$ssa.GetProperty(“MaxDownloadSize”)

پیام بگذارید