برخی از امکانات شیرپوینت سرور 2010 (و البته نه فقط 2010) از طریق خط فرمانها قابل دسترسی است . شما می توانید با وارد کردن Opration مربوطه و تعیین کردن پارامترهای آن ، فرمانهای مورد نیاز را برای Sharepoint تعریف کنید برخی از این فرمان ها عبارتند از :

پیام بگذارید