ابتدا setup برنامه را دانلود کنید و آنرا درون مسیری در کامپیوتر خود Extract نمایید   سپس در SQL Server یک دیتا بیس نصب کنید و به سراغ IIS بروید و. مراحل را مانند زیر پی بگیرید (Add Application و سپس مقدار
ادامه مطلب