نحوه کار با External Content Types در شیرپوینت

در این پست ، یک دمو از نحوه پیاده سازی ECT را در قالب چند مرحله بیان می کنم. در مرحله اول در SQL Server 2008 یک پایگاه داده آزمایشی ساخته و (در اینجا) دو Table و یک View را ایجاد می کنیم .

 

پس از ساخت View به سراغ نرم افزار Sharepoint Designer میرویم (Download SPD 64-32) و به طریق زیر عمل می کنیم :

 

در قسمت External Content Types گزینه External Content Type را کلیک می کنیم (در شکل زیر به دلیل وجود ECT از قبل در زیر ستون Name آن را لیست کرده است)

 

 

پس از پرکردن فیلدهای اولیه مانند نام ، روی لینک Click here to discover external data sources and define operations کلیک می کنیم .

در پنجره باز شده روی Add Connection کلیک می کنیم و از پنجره باز شده گزینه SQL Server را انتخاب می کنیم .

سپس اطلاعات سرور را در پنجره جدید وارد می کنیم تا ارتبلط برقرار شود . پس از برقرار ارتباط و نمایش اطلاعات مربوط به صورت درختواره ، از این درختواره و در قسمت View کلیک سمت راست کرده و گزینه New Read Item Operation را انتخاب می کنیم . (در اینجا فقط می خواهیم اطلاعات را از جدول پایگاه داده استخراج کنیم)

سپس در این مرحله پس طر کردن یک Wizard برای تنظیمات DataType ها و نام ها ، روی Finish کلیک می کنیم .

حال برای نمایش آن در وبسایت شیرپوینت باید به روش زیر عمل کنیم :

 

در همان SPD به قسمت Lists and Libraries رفته و گزینه External List را انتخاب می کنیم

سپس نام ECT را اتخاب کرده و برای لیست جدید نامی را انتخاب می کنیم

در این مرحله به وبسایت شیرپوینت رفته ودر قسمت لیست ها روی لیستی که از SPD ساختیم (و در اینجا باید به نمایش در بیاید ) کلیک می کنیم .

نکته : در این مرحله حتما باید سطح دسترسی و permission را برای ECT تنظیم کرد برای این کار مسیر زیر را پی بگیرید :

Central Administration > Service Application > Manage Service Application > BDC Service

سپس در پنجره باز شده ، ECT خود را انتخاب کرده و روی Set Object Permission کلیک کنید

سپس سطح دسترسی را برای کاربر مجا تعریف کرده و اگر بخواهید کاربر فقط بتواند مشاهده کننده باشد ، روی Execute کلیک کنید

نکته : ممکن است برخی مواقع پیغام خطایی مبنی بر ناشناخته بودن کاربر NT AUTHORITY\IUSR را نمایش بدهد . برای رفع این مشکل ، این USER را به لیست کاربران DataBase خود اضافه کرده و db_owner رابرای آن تنظیم نمایید .

 

موفق باشید

 

 

 

پیام بگذارید