نحوه ایجاد Barcode Policy برای Library items در شیرپوینت

یکی از زیرمجموعه های آیتم Policy در شیرپوینت ، امکان افزودن Barcode به آیتم است .در این پست این مطلب را در مثالی بیان می کنم .

برای این منظور، با کاربری با دسترسی مدیر وارد سیستم شده و پس از انتخاب لیست مورد نظر ، روی ListSettings کلیک می کنیم .

در قسمت ContentType روی Type مربوطه کلیک کنید (در اینجا Comment)

در قسمت Setting روی گزینه Information management policy settings کلیک کنید .

در قسمت Setting روی گزینه Information management policy settings کلیک کنید .

در قسمت Barcode گزینه Barcode را تیک بزنید و OK را فشار دهید .

اکنون با افزودن آیتم ، یک بارکد هم به آن اضافه می شود... مانند زیر

پیام بگذارید