اسکیمای ستاره ای ، یکی از رایج ترین مدلهای طراحی برای پیاده سازی DataMart در Data Warehouse می باشد در این مدل داده ای ، دو مفهوم Fact Table و Dimension Table وجود دارد که با شرح مختصری از آن می پردازم

Fact Table :

در این جدول اطلاعات (صفات) قابل اندازه گیری (Metric Value) ذخیره می شوند . مثلا جدول فروش با صفات مبلغ فروش ، تعداد فروش و ....
پیچیدگی این طراحی به تعداد جداول Fact وابسته می باشد و هر چه Fact Table بیشتری داشته باشیم ، طراحی پیچیده تری نیز خواهیم داشت .

انواع جداول Fact :

Cumulative: یا (Transitional) جداولی هستند که شرح اتفاقات افتاده شده را در یک دوره زمانی ، بیان می کنند
describes what has happened over a period of time

Snapshot : در این نوع جداول ، در یک زمان خاص شرح داده می شود
describes the state of things in a particular instance of time

لازم به ذکر است Fact ها (در یرخی تعاریف Measure ها) نیز به 3 دسته Additive ، Semi-Additive و Non-Additive تقسیم بندی می شوند . برای اطلاعات بیشتر به منبع مراجعه نمایید

Dimension Table :
در این جدول ، صفات مرتبط با یک شئ ذخیره می شود . مثل نام ، نام خانوادگی ، آدرس و ...

به مثال های زیر توجه کنید :

 

 

 

 

پیام بگذارید